حمایت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از تولید درسنامه‌های قرآنی و حدیث

۰۵ آبان ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۸ کد خبر : ۹۰۶۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۱
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث ضمن وضعیت‌سنجی منابع انسانی رشته‌های قرآنی در چهار حیطه دانش، مهارت، نگرش و رفتار، در طول بیش از سه سال مطالعه مستم...
حمایت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور از تولید درسنامه‌های قرآنی و حدیث
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث ضمن وضعیت‌سنجی منابع انسانی رشته‌های قرآنی در چهار حیطه دانش، مهارت، نگرش و رفتار، در طول بیش از سه سال مطالعه مستمر و مداوم، اقدام به بازنگری و تجمیع برنامه‌های درسی علوم قرآن و حدیث نمود. از آنجا که بسیاری از محتوای ارائه شده، با ساختار جدید و بداعت این برنامه، نیازمند تألیف اثر مستقل با نگاهداشت اهداف و اصول حاکم بر این رشته بوده و  طبعاً این منابع، به عنوان منابع آزمون ارشد این رشته نیز به حساب خواهد آمد، کمیته اقدام به بازنگری و تولید درسنامه‎های رشته علوم قرآن و حدیث نموده است.
در راستای سیاست کمیته مبنی بر تحقق مشارکت حداکثری در طراحی رشته، تدوین این درسنامه‎ها با محوریت دانشگاه قران و حدیث و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نظارت کمیته تحول در مطالعات قران و حدیث صورت خواهد گرفت. به همین منظور در هفته گذشته جلسه تصمیم‌گیری در مورد فرایند انتخاب مؤلف و تولید متون آموزشی دروس قرآنی و حدیثی با حضور رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث، رئیس و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و قائم‌مقام رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این دانشگاه  برگزار شد.
 
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعاقب برنامه‎ریزی صورت گرفته دو کارویژه "مدیریت پروژه‌های تدوین درسنامه‌های آموزشی" در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای دروس قرآنی و در دانشگاه قرآن و حدیث برای دروس حدیثی تشکیل خواهد شد. همچنین آیین‎نامه تدوین و تألیف درسنامه‎ها و ترکیب اعضای کارویژه‌ها، به نحوی تعیین شده که بتواند با اتکا بر روزآمدترین مبانی علمی و تخصصی طراحی متون درسی و در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌های کشور در حوزه علوم قرآن و حدیث به تعیین مؤلفین منابع درسی علوم قرآن و حدیث بپردازند.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از آنجا که رشته تجمیعی علوم قران و حدیث مبتنی بر نیازهای نظام توسعه فرهنگ قرآنی صورت گرفته است، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور حمایت مالی لازم برای تدوین و طراحی منابع درسی را از بر عهده دارد. با توجه به توافق صورت گرفته طراحی و انتشار این درسنامه‎ها به نحوی صورت خواهد گرفت که با قیمت متناسب با توان مالی دانشجویان در سراسر کشور توزیع شود.