پرسشنامه ارزیابی درسنامه های قرآنی و حدیثی

 • 0
 • استاد گرامی باسلام و احترام؛ مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، با هدف تحول و تعالي نظام توليد علم و تربيت نيروي انساني قرآني متناسب با نیاز کنونی جامعه اسلامی و بر اساس وظايف محوله در منشور توسعه فرهنگ قرآني، بازنگري و تجميع برنامه‌هاي درسي دوره كارشناسي رشته علوم قرآن و حديث را در دستور کار قرار داد. درسنامه پیش‌رو گامي در ارتقاي محتوا و انسجام دروني این رشته با تدوين متون درسي مناسب براي دروس و سرفصلهاي مربوط است كه بی‌گمان از نقص و نارسایی مبرّا نيست. امید است اين درسنامه‌ مورد عنايت استادان ارجمند قرار گیرد و با پاسخگویی دقیق و درج پیشنهادها و نقد و نظرهای سازنده خود، اين مركز را در رفع کاستی‌های آن همراهي كنند.
  1
 • 2
 • نام و نام خانوادگی :*
  3
 • محل خدمت :*
  4
 • مرتبه علمی :*
  5
 • تلفن تماس :*
  6
 • شماره همراه :*
  7
 • پست الکترونیکی :*
  8
 • رشته تحصيلي:*
  9
 • جنسیت :*
  زن
  مرد
  10
 • 11
 • عنوان درسنامه :*یک عنوان انتخاب نمایید
  12
 • 13

 • الف) کاربرد و ضرورت تالیف:
  14
 • 1) آیا درسنامه ديگري با عنوان مشابه در زبان فارسی وجود دارد؟*
  آری
  خیر
  15
 • 17
 • 2) آیا این درسنامه نسبت به مشابه خود جامع‌تر، مفیدتر و به‌ روزتر است؟*
  کاملا مخالف
  مخالف
  نظری ندارم
  موافق
  کاملا موافق
  18
 • 19

 • ب) ساختاردرسنامه :
  20
 • 1) آیا محتوا با عنوان درسنامه و عناوین فصل‌ها تناسب دارد؟*
  کاملا مخالف
  مخالف
  نظری ندارم
  موافق
  کاملا موافق
  21
 • 22
 • 2) آیا فهرست درسنامه به‌طور جامع و آسان دستیابی به محتوا را میسر می‌کند؟*
  کاملا مخالف
  مخالف
  نظری ندارم
  موافق
  کاملا موافق
  23
 • 24
 • 3) آیا مؤلف هدف خود را در مقدمه يا پیشگفتار بیان کرده است*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  25
 • 26
 • 4) آیا فصل‌بندی، پاراگراف‌بندی و مطابقت و تناسب عنوان فصل‌ها با مطالب آن به خوبی صورت گرفته است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  27
 • 28
 • 5) آیا توالی و نظم منطقی فصل‌ها و ربط بین آن‌ها رعایت شده است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  29
 • 30
 • 6) آیا مؤلف از ابزارهای علمی(جداول، نمودارها، واژه‌نامه، فهرست اعلام و...)به تناسب موضوع استفاده کرده است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  31
 • 32
 • 7) چنانچه از ابزارهای علمی بهره‌ جسته، آیا هماهنگ با موضوع و دارای کیفیت لازم است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  33
 • 34
 • 8) آیا مؤلف به صورت دقیق و مناسب ارجاعات لازم را انجام داده است؟(درون متنی، پانوشت یا پی‌نوشت)*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  35
 • 36
 • 9) آیا طرح جلد و صفحه آرایی درسنامه مناسب است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  37
 • 38

 • ج) محتوا:
  39
 • 1) آیا موضوع درسنامه ، به‌روز، علمی و مورد نیاز جامعه است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  40
 • 41
 • 2) آیا محتوا متناسب با موضوع، به‌روز است و نوآوری در آن وجود دارد؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  42
 • 43
 • 3) آیا درسنامه برای شرح و بسط موضوع وکلیات مطرح‌شده در مقدمه، جامع و مانع است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  44
 • 45
 • 4) آیا منابع درسنامه ، معتبر، کافی و به‌روز است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  46
 • 47
 • 5) آیا درسنامه را تصنيفي(مبتني بر تحلیل و ديدگاههاي مؤلف)و نه گردآوری صرف(ازمنابع و متون ديگر) مي دانيد؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  48
 • 49
 • 6) آیا مؤلف از نظریه‌های علمی، شواهد و آزمایش‌های مناسب استفاده کرده است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  50
 • 51
 • 7) آیا مؤلف درطرح و پردازش یافته‌های خود و دیگران موفق بوده است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  52
 • 53
 • 8) آیا مؤلف دراستناد و نقل قول از منابع و مآخذ، امانتدار و دارای دقت لازم است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  54
 • 55

 • ه) شیوایی نثر و سهولت درک مطلب:
  56
 • 1) آیا نثر درسنامه روان و قابل فهم است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  57
 • 58
 • 2) آیا مولف دستور زبان و آیین نگارش فارسی را رعایت کرده است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  59
 • 60
 • 3) آیا معادل‌یابی برای اصطلاحات بیگانه صورت گرفته است؟*
  كاملا مخالف
  مخالف
  نظري ندارم
  موافق
  كاملا موافق
  61
 • 62
 • 4) درصورت نیاز چه ویرایشی را برای این درسنامه پیشنهاد می‌کنید؟*
  علمی
  ادبي
  علمی ادبی
  63
 • 64
 • د) نظركلي درباره درسنامه:*
  در مجموع آن را مناسب مي دانم
  به اصلاحات كلي نياز دارد
  به اصلاحات جزيي نياز دارد
  در مجموع آن را مناسب نمي دانم
  65
 • 66
 • ه)نظرات و پيشنهادات:*
  67