سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۸ کد : ۴۳۴۰۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۵۲
در اجرای ماده ۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تدوین سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در دستور کار کمیسیون و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور قرار گرفت. بعد از تشکیل جلسات کمیته راهبری سند در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای توسعه فرهنگ قرآنی، این سند با ۳ هدف، ۵ راهبرد و ۳۲ اقدام ملی طراحی و در جلسه ۲۶ کمیسیون به تصویب رسید. مطابق احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی صرفاً به اجرای اسناد راهبردی اختصاص می‌یابد. این سند در کنار سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم و سند راهبردی توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآن کریم به منظور تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی اجرا خواهد شد.

 

 

اطلاع نگاشت سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور


لینک دانلود فایل