آرشیو اخبار

بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گالری

برگزاری بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با حضور مقام عالی وزارت و معاونین محترم آموزشی، پژوهشی و رئیس محترم مرکز همکاری های علمی بین المللی در تاریخ ۹۹/۱۱/۴

ادامه مطلب