آرشیو اخبار

بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گالری

برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با حضور مقام عالی وزارت و معاونین محترم آموزش، پژوهش و رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین الملل در تاریخ دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹

ادامه مطلب