اخبار - آرشیو

یازدهمین جلسه کارگروه توسعه پژوهش قرآنی

یازدهمین جلسه کارگروه توسعه پژوهش قرآنی گالری

یازدهمین جلسه کارگروه توسعه پژوهش قرآنی به ریاست آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری و آقای دکتر میرعظیمی رئیس محترم مرکز پژوهش و آموزش عالی قرآنی و حضور اعضاء منتخب مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ در دفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید.

ادامه مطلب