اخبار داغ

بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گالری

برگزاری بیست و نهمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با حضور مقام عالی وزارت و معاونین محترم آموزشی، پژوهشی و رئیس محترم مرکز همکاری های علمی بین المللی در تاریخ ۹۹/۱۱/۴

ادامه مطلب
بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گالری

برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با حضور مقام عالی وزارت و معاونین محترم آموزش، پژوهش و رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین الملل در تاریخ دوشنبه ۱۷ شهریور ۹۹

ادامه مطلب